Kwaliteitseisen

Tolkenhuis werkt met beëdigde tolken en vertalers in vrijwel alle talen. Onze medewerkers hebben bij Tolkenhuis getekend voor geheimhouding en objectiviteit. Zij beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag van het ministerie van Justitie. Verder voldoen zij aan de eisen van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers van de Raad van Rechtsbijstand. Desgewenst kan een tolk per opdracht een specifieke geheimhoudingsovereenkomst tekenen, zodat ook uw relaties zich verzekerd weten van onze professionele normen en beroepscode.

REFERENTIES

Wij stellen op verzoek referenties beschikbaar.

PERMANENTE EDUCATIE

De extreem snelle ontwikkeling van de maatschappij heeft ertoe geleid dat economen en sociologen spreken van een kennismaatschappij. Tolken en vertalers ontkomen niet aan deze realiteit; ook voor hen is permanente bijscholing een noodzaak.

ONZE IDENTITEIT DRUKT ZICH UIT IN ONZE:

  • flexibiliteit
  • kwaliteit
  • betrouwbaarheid
  • persoonlijke aandacht en afstemming
  • concurrerende prijs
  • landelijke dekking (7 dagen per week, 24 uur per dag)