Home

Wij verlenen betrouwbare en vakkundige dienstverlening aan onder andere overheidsinstanties,bedrijfsleven en particulieren in heel Nederland.

  • Beëdigde tolken en vertalers
  • Begeleiding in het buitenland
  • Hulp en advies bij correspondentie

ONZE OPDRACHTGEVERS

Gerechtshof, IND, ministeries, overheidsinstanties en lagere overheden, politie, recherche, ambassades, gezondheidszorg, notarissen, scholen, commerciële dienstverlening

INZETBAARHEID

  • landelijk inzetbaar
  • bij voorkeur een tolk of vertaler in uw directe omgeving
  • 24 uur per dag