Diensten

Wij bieden onze diensten aan in Nederland en kunnen u tevens begeleiden tijdens reizen of opdrachten in het buitenland.

Onze tolk- en vertaaldiensten zijn gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

  • juridisch
  • medisch en wetenschappelijk
  • financieel-economisch en commercieel
  • technisch en informatica
  • vakgebieden zoals cosmetische verzorging en culinaire specialismen

TOLKEN

Gesprekstolken, congrestolken, gerechtstolken, tolken bij artsenbezoek, therapeutische gesprekken of zakelijke rondleidingen

VERTALERS

Beëdigde vertalingen van vonnissen, akten, contracten, diploma’s en certificaten; overheidsrapporten, jaarverslagen, financiële analyses, wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, medische dossiers, scripties en vertalingen van handleidingen.

Onze tolkdiensten zijn zowel simultaan als consecutief voor:

  • Telefonische tolkdiensten
  • Wij beschikken over een breed bestand aan tolken die direct ter beschikking staan.

VERGADERINGEN EN CONGRESSEN

Tolkenhuis stemt uw informatie vooraf zorgvuldig af met de tolk of vertaler. Wij adviseren u over de benodigde inzet.

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Onze tolken en vertalers kunnen u ook vergezellen om u van dienst te zijn bij rondleidingen of bezoeken aan conferenties en bedrijven.

PARTICULIERE GESPREKKEN

TOLKENAPPARATUUR

Tolkenhuis kan u ook adviseren over het inzetten van een simultane vertaal- en geluidsinstallatie bestaande uit materialen en diensten.

De tolkenapparatuur voldoet aan de NEN-norm 10914 (congressystemen).

Bel ons voor een aangepaste offerte.

HULP BIJ CORRESPONDENTIE

Sommige mensen hebben moeite met het opstellen van een zakelijke brief in een vreemde taal. Ook hierin voorzien wij. Denk aan: sollicitatiebrieven, contracten, bezwaarschriften, nieuwsbrieven, curriculum vitae.